KRISTEN HELLAND
Daglig leder
Telefon: +47 911 81 211
E-post: kh@dkar.no

DKAR EIENDOM AS
Lars Hertervigs gate 5
Postboks 829 Sentrum
4004 Stavanger
Org.nr. – 915075746

DKAR NÆRINGSEIENDOM AS
Lars Hertervigs gate 5
Postboks 829 Sentrum
4004 Stavanger
Org.nr. – 916802447