En eiendomsbesitter av attraktive næringsadresser i Sør-Rogaland

DKAR Næringseiendom AS eier og forvalter en portefølje av næringslokaler beregnet for kontor, butikk, produksjon og lager. Vårt geografiske satsningsområde strekker seg fra Egersund i sør til Boknafjorden i nord.

Vi har i dag 7 næringseiendommer i vår portefølje. Disse ligger på Randaberg, i Sandnes og på Jæren. Samtlige er 100 % utleid. Vi jobber stadig med muligheter for utvidelse av vår portefølje, så hvis du har spørsmål om hva vi kan tilby – ta kontakt!