Martin Vagles veg 1, Bryne

– Moderne lokaler i Håland industriområde

Martin Vagles vei 1 er utleid til Würth Industri Norge, som er avhengig av god lagerkapasitet og velfungerende logistikk i sitt virke som leverandør av blant annet festemidler til oljeindustrien. Vårt bygg her ligger i Håland industriområde, som er en ekspansiv og moderne næringspark like sør for Bryne sentrum. Dette er et av to lokaler vi forvalter i dette området. Det andre ligger i Bedriftsvegen 1 og er leid ut til Bakehuset.

Sentralt i Bryne sentrum. God parkering i nærheten.

Kontakt DKAR Næring